Nr. Hostrup Rideklub

Hej alle,
Som noget nyt har vi fået en OK sponsoraftale, det eneste det kræver er at hvis man har app’en, så kan man ved nogle få tiltag derinde, støtte vores dejlige klub.
Det er også muligt at få kort, men det skal man bestille direkte ved OK og jeg vil gerne være behjælpelig med dette hvis det er.
Jeg ligger lige nogle billeder ind, så man kan se hvad der skal gøres ved app’en.
Det koster jer/os ikke noget, udover det brændstof i tanker selvfølgelig 😜👍.
Så jo flere i kan få til at bruge app’en og støtte klubben, jo bedre, så del gerne budskabet 🤞👍🤩.

Regler

Rytteren
 1. Der er påbudt hjelm (under 18 år) i alle stalde og når du omgås hestene.
 2. Sandaler og andre åbne sko forbudt, når du omgås hestene.
 3. Sikkerhedsvest skal bruges ved spring og tur.
 4. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal langt hår være opsat under omgang med hestene.
Udstyret
 1. Bid skal vaskes efter brug. Hver gang!
 2. Alt udstyr skal på dets rette plads efter brug
 3. Hestenes udstyr skal behandles ordentligt og må under ingen omstændigheder smides på jorden.
Stalden
 1. Opsadling skal foregå i spiltov (bortset fra Bella). Er der ikke plads, må man sadle op mellem de faste bokse og jernstolper.
 2. Under opsadling, skal hesten være bundet i begge sider.
 3. Grimen må ikke hænge i kæderne, når spiltov forlades.
 4. Der skal renses hove, både før og efter ridning.
 5. Inden man forlader stedet, skal der være ryddet op, fejet og samlet puba op.
 6. Alle redskaber skal stilles forsvarligt på plads.
 7. Løb, råb og lign. er ikke tilladt i staldene.
Stalden
 1. Man er påbudt at komme min. 20 minutter før undervisning, da hesten skal soigneres korrekt.
 2. Hvis man er forhindret i at komme, skal der meldes afbud til underviseren.
 3. Man står af hesten, når man skal ud af banen(indendørs). Ingen ridning i stalde eller mellemgangen.
 4. Det er ikke tilladt at ride, mens man er uopmærksom. Dvs. ingen brug af mobiltelefon, rygning (heller ikke e-cigaretter) og lign., mens man er til hest.
 5. Ingen ridning udenfor undervisning alene, hvis man er under 14 år.
 6. Ingen spring eller tur uden underviser tilstede eller særaftale.
Generelt
 1. Der forventes en god opførelse og en ordentlig omgangstone.
 2. Al færdsel er på eget ansvar.