Information / Priser

Priser

 

  Prisliste

Gældende fra 1. Januar 2021

 

Som bruger af faciliteterne på NHR
skal du være medlem af klubben.

 

Kontingent opkræves ½-årligt
1.januar og 1. juli med følgende satser:

 

 
 - Junior   0 – 18år       ½ årligt  Kr. 225,- 

 

- Senior  18 – 99år     ½ årligt  Kr. 350,-
 
-Passiv   0 – 99år       ½ årligt  Kr. 150,-
 
 
Holdundervisning
       
                                                         ½time    1 time   2 timer   

               (på elevheste, pr.mdr.)          250,-      400,-     750,-      

 

 

  Halvpart
(på heste/pony, pr.mdr.)   650,- + 400,- da der skal deltages i en 
ugentlig hold undervisningstime.
 Hertil kommer nogle pligter og forholdsregler (tal med underviseren)
 

 

Det er ikke nødvendigt med hal-kort
for at deltage i undervisningen på hold.

 

Eneundervisning

Dette aftales med underviserne. kontakt nedenstående.

 

Spørgsmål omkring enetimer, hal-kort og bokse/opstaldning mm.
Kontakt Sanne Paulsen på mobilnr: 30 67 08 13 
 
 Indmeldelse til klubben kan ske på hjemmesiden eller ved underviser. 
 
Udmelding af klubben skal ske skriftligt med 3 måneders varsel
til udløb af kalenderåret.

 

Framelding til holdundervisning kan kun ske skriftligt, med 1 måneds varsel
til den 1. i måneden.

  

Venlig hilsen

Bestyrelsen for NHR

 

Nr. Hostrup Rideklub | Hellevadvej 53, 6230 Rødekro  | nhr.rideklub@yahoo.dk