Information / Regler for NHR

Regler for NHR

 
REGLER FOR NHR
1. Der er påbudt hjelm i alle stalde og når du omgåes hestene.
 
2. Man er påbudt at komme min. 20 minutter før undervisning, da hesten skal soigneres korrekt.
 
3. Alt udstyr skal på dets rette plads efter brug.
 
4. Hvis man er forhindret i at komme, skal der meldes afbud til underviseren.
 
5. Hestenes udstyr skal behandles ordentligt og må under ingen omstændigheder smides på jorden.
 
6. Der forventes en god opførelse og en ordentlig omgangstone.
 
7. Al færdsel er på eget ansvar
 
 
 
Nr. Hostrup Rideklub | Hellevadvej 53, 6230 Rødekro  | nhr.rideklub@yahoo.dk